14 MART GERÇEKTEN TIP BAYRAMI MI ?…

Ülkemizde her yıl 14 Mart gününün tıp bayramı olarak kutlandığı varsayılsa da aslında tıp mesleğinin uygulayıcıları açısından bayramlık bir durum ne yazık ki yoktur. Sorunların masaya yatırıldığı, tartışıldığı bir gün olma niteliği de kalmamıştır, çünkü sorunlar ortaya konsa da çözüm bulunmasına ilişkin bir umut ışığı veya  çaba da görünmemektedir. Bugün gelinen noktada tıp mesleği sadece hekimler için değil, diğer sağlık çalışanları ve hastalar açısından da bir sorunlar yumağı haline gelmiştir. Bunun  pek çok nedeni vardır; uygulanan yanlış politikalar, nüfusun hızla artması sonucu hasta sayısının artması, buna karşın hastane, aile sağlığı merkezi vb sağlık kuruluşlarının yetersiz kalması, personel azlığı, başta aciller olmak üzere polikliniklerdeki aşırı yığılmalar, nöbet ve iş yükü fazlalığı, siyasi baskılar, sağlıkta şiddet…daha çok şey yazılabilir. .Bütün bir yazıyı doldurabilir sağlık sistemindeki sorunlar.

Burada vurgulanması gereken bir konu da şudur: Bu sorunların hiç birinin nedeni veya sorumlusu doktorlar ya da diğer sağlık çalışanları değildir. Tepkilerin hedefinde onlar olmamalıdır. Her doktor, hastasına en iyi  koşullarda, en sağlıklı ortamda ve Dünya Sağlık Örgütünün  tavsiye ettiği en ideal süre içinde  sağlık hizmeti sunmak ister. Bu gerçekleşmiyorsa hastalar ve yakınları nedenini başka yerde aramalı, gerekli tepkiyi orada göstermeli, hatta bu mücadelede doktorlarla birlikte hareket etmelidir. Sanıldığının aksine hasta - hekim ilişkisinde karşı taraflar yoktur, aynı derecede mağdur tek taraf vardır. Günümüz Türkiye’sinde yaşanan ve başka ülkelerin sağlık bakanlıklarının bile dikkatini çekecek kadar ciddi uyarı sinyalleri veren  bu sorunlar ancak  bu şekilde bir çözüme ulaşır.

 

Dr.Sedef ÖNDE