İletişim Formu

İYİ BİR DİYETİSYEN NASIL OLMALIDIR ?

06 Nisan 2020

   Üniversitelerin en az 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik Bölümlerini tamamlayanlar Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı almaya, diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanmaktadırlar.

Diyetisyen;

ü  Sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plân ve programlarını düzenler.

ü Besin öğesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştırır, değerlendirir ve çözüm yolları bulur

ü Var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlar.

ü Besin denetimini yapar.

ü  Sağlıklı beslenmenin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalar yapar

ü Doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre ilgili doktorun yönlendirmesi doğrultusunda diyet programı plânlar, eğitim verir, eğitim programlarını plânlar, uygulatır ve izler.

Diyetisyenlik doğrudan insan odaklı bir meslektir. Bu nedenle başarılı bir diyetisyen olmak için insanı çok sevmek gerekmektedir. Diyetisyen, birçok meslek alanının kesiştiği bir noktada hizmet vermektedir. Biyoloji, biyokimya gibi bilim dallarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle, beslenme ve diyetetik alanında çalışacak kişilerin doğa bilimlerine meraklı, bu alanda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Ayrıca sabırlı ve güler yüzlü olmalıdır. İyi bir diyetisyenin tıbbi bilgi birikimi iyi olmalı, bilgi yönetmeyi ve bilgi odaklı çalışmayı sevmelidir.  Ekip çalışmasını çok sevmelidir.

Diyetisyenliğin aslında son aşamada bir danışmanlık mesleği olduğu dikkate alınmalı ve danışmanlığın gerektirdiği iletişim becerilerine sahip olunmasını gerektirdiği unutulmamalıdır. Diyetisyen tıbbi bilgi birikimini bireylerin sosyal hayatıına entegre edebilmelidir. Bireylerin sosyal hayatına inip onları motive etmelidir. Bir diyetisyen insanları seviyor ve diyetisyenlik için gerekli bilgi ve donanımına sahip olarak hareket ediyorsa başarı mutlaka gelecektir.

 

Arattırdıklarınız: 

İzmir Diyetisyen, İzmir Diyetisyen Tavsiyesi, İzmir Diyetisyen Fiyatları Ne Kadar?, Beslenme Uzmanı izmir, izmir beslenme danışmanlığı, Beslenme danışmanlığı izmir, izmirde zayıflama merkezi, izmirde zayıflama, izmir beslenme uzmanı, izmir beslenme ve diyet uzmanı, izmir diyet uzmanı , Online Diyetisyen İzmir, İzmirde Online Diyetisyen, İzmirde Online Diyet, Diyet Uzmanı İzmir, Beslenme ve Diyet Uzmanı İzmir, Şeker Hastası Beslenmesi İzmir, İzmirde En İyi Diyetisyen, İzmirde Online Diyet