İletişim Formu

KIRMIZI BİBER NASIL ZAYIFLATIYOR?

26 Mart 2021

 
Kırmızı biberin kaliteli olmasını etkileyen iki faktör vardır, bunlar biberin acılığı ve rengidir. Kırmızıbiber rengini karotenoid maddesinden alır. Kırmızı biberin tedavi edici özelliğini aktif bileşenler olan acılık maddeleri verir. Kırmızıbiberdeki acılık bileşenleri “kapsaisinoidler” olarak adlandırılır. Farklı kırmızı biber türlerinde 0.22 - 20 mg/g kapsaisinoid bulunmaktadır. Kırmızıbiberde en çok bulunan kapsaisinoid türü “kapsaisin”dir.
 
Bazı besin ögelerinin ve fonksiyonel besinlerin enerji alımını ve enerji harcanmasını etkileyebileceği üzerinde durulmaktadır. Kırmızıbiber, bu besinlerden biridir. Kırmızıbiberin hem duyusal hem de metabolik etkileri ile ağırlık denetiminde katkıda bulunabileceği üzerinde durulmaktadır. 
 
Kırmızıbiberin enerji harcanmasındaki etkilerinde olası 2 mekanizma üzerinde durulmaktadır. Bunlar; sempatik sinir sistemini aktive etmesi ve termogenezi artırmasıdır. 
 
Diğer yandan, uzun süre yüksek doz kullanımının kırmızıbiberin etkinliğine karşı duyarsızlaşmaya yol açabileceği, bu sebeple de kırmızıbiberin etkinliğinin ülkelerin kırmızıbiber tüketim alışkanlığına göre değişebileceği düşünülmektedir.
 
Kırmızıbiber alımıyla böbrek üstü bezlerinden iştahı ve besin alımını baskılayıcı etkisi bulunan katekolaminlerin salınımı artmaktadır. Araştırmalarda kırmızıbiberin iştahla ilişkili mide ve bağırsak hormonlarının salınımını da etkileyebileceği üzerinde durulmuştur.
 
Kapsaisinoidlerin besin seçimine etki edebileceği düşünülmektedir. Beyinde iştahın kısa süreli ve duyusal kontrolünün uygulandığı yer olan orbitofrontal korteksteki nöronların kapsaisin ile aktive olabildiği bildirilmiştir. Beyindeki bu bölge besinlerin tadı, kokusu, görünüşü ve ağızda oluşturduğu hissi yansıtması ve besinlere karşı oluşan ödül değeri açısından önemlidir. Bu nedenle, kapsaisinoidlerin besinlerin duyusal ve ödüllendirici özellikleri üzerinde bir etkisi olabileceği ve böylece enerji alımını ve besin seçimini etkileyebileceği belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda kırmızıbiberin yağdan zengin besin yerine karbonhidrattan zengin besin alımını artırabildiği ve total enerji alımını azaltabildiği rapor edilmiştir. Kırmızıbiber tüketiminin yağlı, tuzlu, şekerli, ekşi besin tüketme isteğini de etkileyebildiği bildirilmiştir.